Huisregels

Benefit heeft als doel de leden, recreant of topsporter, jong of oud, een gezonde en bewuste levensstijl aan te meten in een plezierige en gezellige omgeving. Om dit te bereiken zijn er een aantal huisregels noodzakelijk.  Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

 1. Tijdens het sporten is het verplicht om schone sportkleding te dragen. Geen straatschoeisel!
 2. De sportschoenen mogen niet buiten gedragen worden.
 3. Het gebruik van een handdoek voor het opnemen van transpiratievocht is verplicht.
 4. Indien er transpiratie vocht op de cardio toestellen komt dient dit na gebruik schoongemaakt te worden met de spray en het papier dat hiervoor aanwezig is.
 5. Je persoonlijke spullen laat je achter in de kleedkamer of locker.
 6. Wij adviseren om voor waardevolle spullen een locker te gebruiken, want helaas kunnen we niet garanderen dat er niemand aan je spullen zit. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
 7. Het is toegestaan om een afsluitbare drinkfles mee te nemen in de zalen.
 8. Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes.
 9. Het is niet toegestaan tassen etc. mee te nemen in de sportruimten. Dit is uit veiligheidsoverweging vanwege o.a. vluchtroutes en nooduitgangen.
 10. Het gebruik en handel van illegale prestatieverhogende middelen is niet toegestaan binnen Benefit. Bij enige verdenking van gebruik hiervan vervalt direct je abonnement en wordt de toegang ontzegd. Je hebt geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld of enige andere tegoeden.
 11. Losse gewichten en onderdelen dienen direct na gebruik terug op hun plaats gelegd te worden.
 12. Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of te discrimineren op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, nationaliteit of om welke reden dan ook. Leden dienen elkaar met respect te behandelen en elkaar geen overlast te bezorgen.
 13. Indien men in bezit is van een clubpas dient men deze door paslezer gehaald te worden.
 14. Iedere deelnemer traint op eigen risico en probeert adviezen van Benefit op te volgen.
 15. Uiteraard geldt er een rookverbod in ons hele pand.

Algemeen
Benefit is een sportcentrum voor iedereen. Bij ons staan het plezier en het sportieve element van fitness voorop. Beginners, gevorderden, jong en oud kunnen samen sporten, zij aan zij, ongeacht lichaamsbouw en prestaties.

Als professioneel team doen wij alles om het bovenstaande te stimuleren. Dat betekent dat wij persoonlijke begeleiding op maat bieden, maar ook dat wij de sfeer in onze sportschool bewaken. Er is geen ruimte voor agressie of intimidatie.

Indien u klachten heeft vinden wij het prettig als deze direct kenbaar worden gemaakt aan de instructeur of instructrice tijdens een groepsles of aan een medewerker in de fitnesszaal.