Disclaimer*

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.benefit-fitness.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Benefit met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Benefit niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Benefit garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Benefit via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Benefit wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Privacystatement

Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Aanmeldformulieren

Op deze site staat een aantal aanmeldformulieren. Deze zijn puur bedoeld om u te helpen met het verbeteren van uw fitheid, conditie en gezondheid. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Het enige dat gebeurd is: Benefit belt u op om uit te leggen hoe de desbetreffende actie werkt en maakt een afspraak met u. Door het invullen van ייn van de formulieren gaat u daarmee akkoord. Na het invullen van een formulier zit u nergens aan vast. U wordt gebeld voor vrijblijvende informatie. De werkwijze na het invullen van een formulier op de website is als volgt:

- We bellen u voor meer informatie
– Indien u geen interesse heeft, laten we het daarbij
– Indien u wel interesse heeft, maken we een afspraak om te kijken of u geschikt bent om te starten met sporten bij Benefit
– Daarna helpen we u te starten met sporten

Sporten bij Benefit is geen garantie tot afvallen. De resultaten verschillen per persoon. Een vereiste is dat u o.a. beweegt tijdens en na de programma’s. Het personeel van Benefit staat voor u klaar om u hierbij te helpen. Benefit doet geen garanties tot een exact resultaat. Wel kunnen we melden dat als u de richtlijnen volgt, de kans op afvallen en resultaat het grootst is. Dit soort zaken bespreekt het personeel van Benefit dan ook met u voordat u van start gaat.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.